Aanslag en verkleuring

De kleur van tanden en kiezen varieert bij iedereen. Sommigen hebben van nature witte tanden, terwijl anderen iets gelere tanden hebben. Tanden hebben niet allemaal dezelfde kleur en soms kan de kleur van één tand sterk verschillen van de rest.

Verkleuring van tanden en kiezen kan optreden als gevolg van veranderingen aan het tand- of kiesoppervlak (uitwendige verkleuringen) of verkleuringen in het tandbeen en glazuur (inwendige verkleuringen). Deze verkleuringen kunnen worden behandeld door de zorgverleners van Tandzorg Nijmegen.

Hoe ontstaan verkleurde tanden?

Uitwendige verkleuringen

Uitwendige verkleuringen ontstaan doordat kleurstoffen uit voedings- en genotmiddelen in de tandplak (het wit-gelige laagje op tanden en kiezen) dringen. 

Oorzaken tandverkleuring

Inwendige verkleuringen

Inwendige verkleuringen kunnen verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld, als gevolg van een val of harde klap op de tand, kan de tandzenuw afsterven, wat verkleuring veroorzaakt. Ook kan het verouderingsproces leiden tot het dunner worden van het glazuur en de verdikking van het tandbeen. 

Hierdoor kunnen barsten ontstaan in het dunne glazuur, waardoor kleurstoffen uit voedings- en genotmiddelen gemakkelijker in de tand kunnen doordringen. Een derde oorzaak van verkleuring is een grijze of zwarte vulling in een tand of kies, waardoor deze een andere kleur heeft dan de andere tanden en kiezen. 

Tot slot kunnen er bandvormige of vlekachtige verkleuringen optreden als gevolg van ontwikkelingsstoornissen in het begin van een tand of door het gebruik van geneesmiddelen op jonge leeftijd.